Tips for montering på egen hånd

Å montere møbler kan se ut som noe enkelt og raskt, men i dagens innovative verden kan det bli et meget komplisert oppdrag.
Her finnes det noen tips for deg som er modig nok til å forsøke:

Video Thumbnail
Blum SERVO-DRIVE Flex
Video Thumbnail
HTH VH7 montering
Video Thumbnail
Så monteras ett Shape kök | HTH
Video Thumbnail
Electrolux - How to install your Combi Bottom Door on Door Fridge/Freezer Column Installation
Video Thumbnail
Built in Liebherr fixed door installation